Učitavanje video playera...
00:25:10
A24 Marta Žuvić-Butorac: IT akademija Sveučilišta u Rijeci i programi cjeloviživotnog obrazovanja
IT akademija Sveučilišta u Rijeci i programi cjeloviživotnog obrazovanja Autori: Marta Žuvić-Butorac, Hrvoje Vilić, IT akademija Sveučilišta u Rijeci IT Akademija Sveučilišta u Rijeci započela je s radom akademske 2005/06 godine, kao dio implementacije projekta suradnje Sveučilišta u Rijeci i Microsofta Hrvatska “Partners in Learning – Suradnici u učenju”. Projekt je realiziran tijekom 2005. kroz osnivanje IT Akademije Sveučilišta sa lokacijom na Tehničkom fakultetu, kroz osiguranje sustava distribucije MSDN AA proizvoda putem redovitog poslovanja Sveučilišne knjižnice te podizanjem portala (www.pil.uniri.hr) sa svim informacijama o projektu, IT Akademiji, programima obrazovanja te online naručivanjem MSDN AA proizvoda i online registracijom na tečajeve obrazovanja. Pokretanje realizacije PiL projekta ostvareno je na način da je Microsoft osigurao 1/3, a Sveučilište u Rijeci 2/3 projektnog proračuna. Sa strane Sveučilišta ponuđen je poseban model za pokretanje projekta; budući da je sam projekt jedan od integracijskih elemenata za cijelo Sveučilište, članice su potaknute na sudjelovanje kroz model financiranja putem osnivačkih uloga. Svaka od članica Sveučilišta participirala je u zatvaranju financijske konstrukcije shodno svojoj veličini, da bi kasnijepovlačila besplatne edukacije za određen broj svojih djelatnika temeljem visine osnivačkog uloga. U realizaciji programa IT Aakdemije, najveći je doprinos dao Tehnički fakultet, koji je pored osnivačkog uloga osigurao edukacijski prostor i dodatno ulaganje u obnovu novih prostora, koje je dodijelio ovome projektu na korištenje. Oprema za nove prostore IT Akademije osigurana je pak putem Tempus projekta iz područja e-obrazovanja (EQIBELT) u kojem Sveučilište u Rijeci sudjeluje kao partner. Prvi obrazovni programi IT Akademije bili su usmjereni isključivo na akademsku zajednicu, sa ciljem podizanja opće razine informatičke pismenosti kako kod adminsitrativnog tako i kod nastavničkog kadra. Pored programa obrazovanja za korištenje Microsoft Office aplikacija (tečajevi Word, Excel, Power Point, Internet&Outlook, Access, te jedan kombinirani bazični tečaj za opće poznavanje rada na računalu), u ljetnom semestru započela je i nastava na programima obrazovanja za IT profesionalce – MCSA Microsoft Ceritified Systems Administrator, prvenstveno usmjerena administratorima lokalne računalne mreže pri fakultetima. Kroz prve dvije godine rada Akademija bilježi 436 polaznika, sa isporučenih 10 334 sati nastave. Od ove akademske godine nude se i programi MCSE (Microsoft Certified Systems engineer) te MCAD (Microsoft Certified Application Developer). Tijekom 2006. obavljane su i pripreme za otvaranje Ispitnog centra pri IT Akademiji, tako da je od siječnja 2007. stečena licenca Pearson VUE ovlaštenog ispitnog centra, a od rujna 2007. i Thompson Prometric ovlaštenog ispitnog centra. Nastojeći unaprijediti rad Akademije i maksimalno izlazeći u susret potrebama u obrazovnoj zajednici, od 2007. godine pokrenut je poseban i potpuno izvorni program edukacije Školski mrežni administrator. Kako je CARNet krenuo u projekt internetizacije svih škola u Hrvatskoj te je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodijelilo svakoj školi računalo s instalacijom Windows 2003 Sever-a, nametnula se potreba edukacije nastavnika zaduženih za postavljanje lokalne mreže u školi. Program obrazovanja Školski mrežni administrator kroz 40 sati nastave upoznaje nastavnike sa serverskom tehnologijom, rješenjima koja pruža Widows 2003 Server te sa mrežnom infrastrukturom, na način da im pruži znanja i vještine potrebne za postavljanje i održavanje lokalne računalne mreže, čime se znatno može unaprijediti kako administrativni tako i nastavni rad u školi te znatno olakšati međusobna komunikacija u lokalno postavljenoj školskoj mreži. Pored stalnog širenja i obogaćivanja programa Akademije, jedan od novijih projekata Akademije jest verificiranje i akreditiranje svih programa obrazovanja kao programa cjeloživotnog obrazovanja sa ECTS sustavom, pri Sveučilištu u Rijeci. U tu svrhu, u tijeku je izrada dokumentacije koja će biti podnesena Senatu Sveučilišta u Rijeci, po čijem će odobrenju ovi programi obrazovanja donijeti novu, kvalitetniju dimenziju kako za polaznike programa, tako i za Akademiju.
Objavljeno: 07.12.2007
Unutar kategorije: CARNET
VoD paketi: Tematska cjelina A